O projekcie

Zapraszamy Państwa na wystawę, na której przedstawimy zdjęcia wybitnych fotografów z Polski, Ukrainy oraz Rosji dokumentujące konflikt we wschodniej Ukrainie oraz trudną sytuację dzieci żyjących w warunkach wojennych. Projekt „…Forgotten By World” powstał dzięki współpracy Lambre Foundation oraz Stowarzyszenia Expatria.

Chcemy przypomnieć obywatelom UE, że tuż obok jest wojna, która pokazuje swoje najgorsze oblicze, a która nam spowszedniała w środkach masowego przekazu. Niestety dzieciom żyjącym na terenach ogarniętych wojną nadal nie pozwala normalnie funkcjonować. Naszym projektem chcemy sprawić, że świat o nich nie zapomni!

Wspomóż nas z pom_integracje_dotpay

Formularz wpłaty darowizny

Uprzejmie prosimy o wpisanie kwoty darowizny w polu poniżej. Wpłat można dokonywać jedynie w polskich złotych (PLN). Dziękujemy!

Wojna w Donbasie

Konflikt trwa już ponad 1,5 roku. Wg szacunków UNICEF na jego skutek zginęło 70 dzieci, a 194 zostało rannych.

Niestety rośnie liczba dzieci, które musiały opuścić swoje domy. Obecnie jest to ponad 190 tys. dzieci. Wielu ludzi straciło pracę lub dach nad głową. Pozbawieni środków do życia niejednokrotnie podejmują dramatyczne decyzje o oddaniu swoich dzieci do domu dziecka, gdzie będzie ono bezpieczne, nakarmione i z dala od ostrzałów. Do domu dziecka w Mariupolu prawie każdego dnia przywożone są dzieci z okupowanych miast i wsi. Teraz przebywa tam 129 dzieci zamiast 80, które mieszkało tam do wybuchu wojny.

Wiele dzieci z regionu zostało pozbawione dostępu do wyspecjalizowanej służby zdrowia. O ile wcześniej mogły liczyć na bezpłatne badania w okręgowym szpitalu dziecięcym w Doniecku, to na chwile obecną jest to terytorium okupowane, które opuściło większość lekarzy. Brakuje lekarstw oraz personelu medycznego. Dzieci z biednych rodzin z Obwodu Donieckiego, spoza strefy konfliktu, które były leczone w Doniecku, w większości utraciły dostęp do dokumentacji medycznej. W ich przypadku niejednokrotnie należy powtarzać wszystkie badania diagnostyczne. Opiekunów bardzo często nie stać, aby jeździć z dziećmi do dalekiego Kijowa na wyspecjalizowane badania.

mapa_krajepolska_ukraina

Organizatorzy projektu

LAMBRE FOUNDATION

Nasza fundacja działa od 2009r. Swoją pomoc kierujemy przede wszystkim do dzieci, które los pozostawił bez odpowiedniej opieki. Skupiamy się na problemach medycznych, którym współczesna medycyna może zaradzić. Staramy się swoim działaniem naprawiać krzywdy jakimi los potraktował najmłodszych, którzy mają utrudniony dostęp do służby zdrowia.

Pragniemy zająć się losem tych dzieci, staramy się aby uzyskały należytą pomoc medyczną, ale także chcemy dać im odrobinę miłości, poczucia bezpieczeństwa i troski.

Działamy „po sąsiedzku” – obecnie głównie na Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, gdzie system opieki medycznej nie działa prawidłowo. Kraje te w sąsiedztwie bogatej Europy nie radzą sobie z opieką nad najmłodszymi. Wynika to przede wszystkim z:

  • ubóstwa
  • niskiego poziomu wykształcenia medycznego, co skutkuje błędnymi diagnozami
  • niewydolnością systemu opieki zdrowotnej
  • a ostatnio także z powodu konfliktów zbrojnych

Pragniemy swoim działaniem najmłodszym pokrzywdzonym dać dostęp do systemu opieki medycznej UE, a tym samym rozwiązać ich zdrowotne problemy, którymi nie udaje się zająć „w domu”.

W marcu 2015 r. nasza fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jest to status będący potwierdzeniem zaufania Państwa polskiego do Fundacji i pozwalający zbierać 1% z podatków innych na działalność statutową fundacji. Taki tytuł to duży prestiż, ale także i duża odpowiedzialność, w związku z czym będziemy dokładać wszelkich starań aby udowadniać, że na to zaufanie zasługujemy.

Nasz zespół: Lambre Foundation nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy, którzy współpracują z fundacją działają jako wolontariusze i czerpią ogromna satysfakcję ze świadomości, że dzięki ich wysiłkom czyjeś życie może się odmienić na lepsze. Dzięki takiej postawie 100% zebranych funduszy możemy przeznaczać na pomoc dzieciom.

Stowarzyszenie Expatria

Expatria to warszawskie Stowarzyszenie zajmujące się finansowaniem pomocy medycznej dla chorych dzieci o polskich korzeniach mieszkających w państwach byłego ZSRR. Stowarzyszenie założyła w 2003 roku doktor Jadwiga Wojtczak – lekarz z ponad 40 letnią praktyką medyczną, która zdobywała doświadczenie lekarskie w Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Lekarz, wykładowca uniwersytecki, społecznik, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Orderem Uśmiechu.

Stowarzyszenie, ze względu na bliskość oraz rozmiary polskiej diaspory, szczególną uwagę poświęca Białorusi i Ukrainie. Stamtąd pochodzi większość naszych pacjentów, ale docieramy i dalej finansujemy leczenie dzieci, mieszkających w państwach położonych jeszcze bardziej na wschodzie. Zgłaszają się do nas rodzice i opiekunowie dzieci niemal ze wszystkich państw dawnego ZSRR. Na tych terenach żyje według różnych szacunków między 1.5 a 2.5 miliona Polaków. W 2014 roku zaostrzenie sytuacji na wschodniej Ukrainie spowodowało, że zdecydowaliśmy się pomagać również dzieciom ze strefy konfliktu.

Pomagamy indywidualnym osobom, domom dziecka, szpitalom, które ze względu na brak środków zmuszone są liczyć na naszą pomoc. Organizujemy konsultacje medyczne z najlepszymi lekarzami specjalizującymi się w danym schorzeniu, kupujemy niezbędny sprzęt medyczny, finansujemy diagnostykę szpitalną, hospitalizację, zabiegi i operacje, pokrywamy koszty długotrwałego leczenia farmakologicznego, monitorujemy też postępy w leczeniu po powrocie dziecka do kraju, z którego pochodzi.

Leczenie dzieci organizujemy w Polsce. Nasi lekarze na podstawie dostarczonej przez rodziców bądź opiekunów dokumentacji medycznej wybierają najlepsze placówki specjalizujące się w danym schorzeniu. Dzieci są zapraszane do kraju gdzie w ustalonym terminie przechodzą diagnostykę, konsultacje lekarskie czy operacje.

Od 2005 roku mamy status Organizacji Pożytku Publicznego.